Login
EN    SL
print

Vizija UP Fakultete za grajeno okolje 

Vizija UP FGO v skladu s Srednjeročno razvojno strategijo UP za obdobje 2014 - 2020 je, da se fakulteta prebije v svetovni vrh na področju trajnostnega grajenega okolja. Z interdisciplinarnimi raziskavami in razvojem v podporo čim višji »kakovosti bivanja« v grajenem okolju bo pripomogla k učinkovitem upravljanju z viri in vključevanju načel krožnega gospodarjenja ter prispevala k razvoju trajnostne družbe.

V ta namen bo skušala podvojiti število znanstvenih objav v mednarodnih znanstvenih revijah oziroma pri vseh visokošolskih učiteljih doseči vsaj eno, v povprečju pa vsaj dve znanstveni objavi letno, povečati delež znanstvenih objav v najodmevnejših mednarodnih znanstvenih revijah in doseči čimveč objav znanstvenih monografij pri najuglednejših mednarodnih založbah.

Pomemben del vizije UP FGO je postati nacionalno, regionalno in globalno središče za trajnostno grajeno okolje ter vzpostaviti tesno partnersko povezavo z gospodarstvom in družbo (vladne in nevladne organizacije ter posamezniki), ter z njima vzpostaviti skupni trajnostni raziskovalno-razvojni sistem sodelovanja v raziskovalnem in inovacijskem trikotniku (trojni heliks) akademsko raziskovalnih inštitucij, industrije in družbe.

UP FGO bo pripravljala nove dodiplomske in podiplomske študijske programe in tako delovala kot spodbujevalec razvoja v okolju za večji pritok kreativnih ljudi in prenos ter izmenjavo idej, znanja in kompetenc na področju trajnostne gradnje in širšega trajnostnega razvoja.